top of page
pexels-luciann-photography-3575654.jpg

Our Routes

Route 1 150 Miles

1 - Nydri (Lefkada)

3 - Paxi Gialos

5 - Corfù

7 - Parga

9 - Megansi

2 - Paradise Beach

4 - Lakka

6 - Sivota

8 - Lefkada

10 - Nydri

Route 2 100 Miles

1 - Nydri (Lefkada)

3 - Meganisi

5 - Kastos

7 - Atokos

9 - Sivota

9 - Egrimini

9 - Nydr

2 - Skorpios

4 - Kalamos

6 - Formicola

8 -Meganisi

9 - Porto Kazziki

9 - Vasiliki

Route 3 100 Miles

1 - Nydri

3 -Atokos

5 -Cefaloni

7 - Porto Kazziki

9 - Nydri

2 - Meganisi

4 - Itaca

6 - Assos

8 - Vasilliki

Reserve Your Trip

bottom of page